Truckförare lön

H?r nedan hittar du tabeller kring vad en truckf?rare har i l?n i snitt.

Löneanspråk truckförare

I lönetabellen nedan hittar du en summering av en genomsnittlig truckförarelön. Här får du nyttig information som du kan bära med dig när du ska lämna löneanspråk, tillsammans med din utbildning och yrkeserfarenhet.

Vad tjänar en truckförare?

En truckchaufför har i genomsnitt 31100 kronor i månaden. I lönetabellen nedan kan du tydligt se de senaste årens löneutveckling inom yrket.

Lönestatistik från 2020

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 31,100 kr 28,500 kr 31,100 kr
Stockholm
Stockholm 26,300 kr 28,500 kr 26,300 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 30,700 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 28,900 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 29,600 kr - -
Västsverige
Västsverige 32,100 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 31,600 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 33,300 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 33,200 kr - -

Lönestatistik från 2019

Område Privat sektorer
Sydsverige 29,700 kr
Västsverige 32,400 kr
Norra Mellansverige 31,000 kr
Mellersta Norrland 34,900 kr
Övre Norrland 31,700 kr
Småland med öarna 28,400 kr
Östra Mellansverige 29,700 kr
Riket 30,700 kr
Stockholm 27,100 kr

Lönestatistik från 2018

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Sydsverige
Sydsverige 28,900 kr - -
Riket
Riket 30,500 kr 25,800 kr 30,500 kr
Stockholm
Stockholm 28,100 kr 25,800 kr 28,100 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 29,100 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 28,000 kr - -
Västsverige
Västsverige 32,500 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 30,300 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 33,700 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 32,300 kr - -

Lönestatistik från 2017

Område Privat sektorer
Riket 30,000 kr
Stockholm 27,900 kr
Östra Mellansverige 28,700 kr
Småland med öarna 28,200 kr
Sydsverige 28,700 kr
Västsverige 31,200 kr
Norra Mellansverige 30,100 kr
Mellersta Norrland 31,300 kr
Övre Norrland 30,400 kr

Lönestatistik från 2016

Område Privat sektorer
Stockholm 26,800 kr
Riket 29,700 kr
Östra Mellansverige 28,600 kr
Småland med öarna 27,700 kr
Västsverige 30,900 kr
Sydsverige 28,800 kr
Norra Mellansverige 29,600 kr
Mellersta Norrland 31,500 kr
Övre Norrland 30,300 kr

Lönestatistik från 2015

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 29,400 kr 31,000 kr 29,400 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 27,800 kr - -
Stockholm
Stockholm 25,400 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 27,400 kr - -
Västsverige
Västsverige 31,400 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 28,400 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 28,600 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 30,400 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 27,500 kr - -

Lönestatistik från 2014

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Stockholm
Stockholm 26,600 kr - -
Riket
Riket 28,000 kr 28,500 kr 28,000 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 27,500 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 26,000 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 26,900 kr - -
Västsverige
Västsverige 30,300 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 30,200 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 28,300 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 26,600 kr - -